Sollicitatietips van Leukstebijbaan.nlWat houdt solliciteren in?

Je wilt graag aangenomen worden, dat is het uiteindelijke doel van solliciteren. Het is dus de bedoeling om bij de werkgever de indruk te wekken dat jij dé juiste figuur voor de beschikbare vacature bent. Als je hem of haar daar niet van weet te overtuigen, krijg je immers ook de baan niet. Je moet jezelf en je kwaliteiten verkopen tijdens de sollicitatieprocedure.
Dat wil zeggen dat je je beste (aansluitende) kwaliteiten op een gemotiveerde manier naar voren brengt. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Veel sollicitanten zijn bang hun kwaliteiten aan te dikken, ze willen niet arrogant over komen. Jij bent er echter al van overtuigd dat die baan voor jou is gemaakt, nu de werkgever nog. Probeer dus te voorkomen dat je je te bescheiden opstelt. Het gaat tenslotte twee kanten op; aan de ene kant heb je de werkgever met een vraag (een openstaande vacature) en aan de andere kant sta jij met een aanbod (je geweldige kwaliteiten).

Wanneer een werkgever een vacature in de aanbieding heeft, heeft hij een aantal wensen met betrekking tot zijn toekomstige werknemer. Zo wil hij waarschijnlijk dat de nieuwe secretaresse er fris en verzorgd uitziet; ze is per slot van rekening het visitekaartje van het bedrijf. Een werkgever die op zoek is naar een timmerman zal minder op het uiterlijk van de sollicitant letten dan in het voorbeeld van de secretaresse. Voor de functie van timmerman zijn weer andere eisen van toepassing.
Als goede sollicitant weet je dus wat de wensen zijn van je werkgever. Je kunt pas aan zijn vraag voldoen als je precies weet waarnaar een werkgever op zoek is. Met andere woorden: wees goed voorbereid op je sollicitatie. Het staat nogal slordig als je niet precies weet waarop je solliciteert.

Samenvattend:

 • Bij een sollicitatie moet je jezelf verkopen
 • (Teveel) Bescheidenheid is dus niet nodig
 • Wees goed voorbereid
 • Weet wat je wilt
Wat is een sollicitatiebrief?

De eerste kennismaking tussen jou en de werkgever is vaak je sollicitatiebrief. Zie je sollicitatiebrief als je visitekaartje. De eerste selectie vindt meestal al plaats bij het bekijken van de brieven. Omdat werkgevers vaak veel reacties krijgen op een vacature is het belangrijk dat je brief er verzorgd uit ziet. Schrijf daarom je brief en C.V. niet met de hand, maar typ hem gewoon. Zorg dat je brief in ieder geval bestaat uit twee delen: je Curriculum Vitae (C.V.) en je brief zelf. Het is het handigst om met je C.V. te beginnen, aangezien dit het uitgangspunt voor je brief vormt. Bovendien zorgt je C.V. in een later stadium voor het startpunt van een gesprek.
Hoe schrijf je een Curriculum Vitae?

Curriculum Vitae betekent 'levensloop'. Het beschrijft wie je bent en wat je kunt. Naast je persoonlijke gegevens als adres, geboorteplaats en geboortedatum, is het een overzicht van je kennis, je werkervaring, je opleiding en je vaardigheden.
Je moet je C.V. zien als een belangrijk deel van je eigen promotiecampagne, dat als doel heeft je kwaliteiten te verkopen en een werkgever ervan te overtuigen dat jij degene bent die hij zoekt.

Wat moet je in je C.V. vermelden?

 • Je begint met je persoonlijke gegevens:
  Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats.
 • Daarna volgt je opleiding:
  Alle opleidingen en cursussen die je hebt gevolgd. Vermeld daarbij in welke periode je die opleiding of cursus hebt gevolgd en welke diploma’s je hebt behaald.
 • Je (relevante) werkervaring:
  Vermeld ook eventueel uitzendwerk, stages en vakantiewerk. Geef hierbij de naam van het bedrijf, de vestigingsplaats, het jaar waarin je gewerkt hebt, je functie en een functieomschrijving aan.
 • Je hobby’s:
  Het vermelden van hobby’s geeft een werkgever een idee over je persoonlijkheid, of je graag met mensen omgaat en of je in teamverband kunt werken.
 • Overige informatie:
  Hier staan bijvoorbeeld zaken als het spreken van een buitenlandse taal, je sociale vaardigheden, leidinggevende capaciteiten, flexibiliteit etc.
Hou het kort, wijd niet teveel uit!

Hou je C.V. kort en bondig en qua vormgeving strak (zie voorbeeld). De werkgever moet meteen een duidelijk overzicht hebben van wie je bent. Probeer het echt bij een A-4tje te houden en vermeld geen zaken die er niet direct toe doen. Werk consequent, maak geen spel- of typfouten en gebruik geen afkortingen.
Je C.V. moet goed aansluiten bij de eisen van de werkgever en dus ook bij de functie. Iedere vacature is anders. Bekijk daarom per vacature of je je C.V. moet aanpassen (of ‘updaten’) aan de vacature waar je op dat moment op reageert. Zorg er verder voor dat je zo weinig mogelijk 'gaten' in je C.V. hebt. Een werkgever zal altijd nieuwsgierig zijn naar wat je gedaan hebt tijdens die periodes.

Samenvattend:

 • Zorg ervoor dat je C.V. kort en overzichtelijk is. Typ je C.V. dus altijd uit
 • Pas je C.V. aan iedere vacature aan
 • Vermijd gaten in je C.V.
 • Zorg ervoor dat je C.V. in ieder geval je persoonlijke gegevens, werkervaring en opleiding(en) bevat

10 tips voor een top C.V.

1. Houd het simpel


Een CV is niets anders dan een korte opsomming van jouw opleiding, werkervaring en jouw interesses. Benadruk je kwaliteiten en treed niet teveel in detail. Tijdens een eventueel gesprek kun je altijd nog dieper ingaan op bepaalde zaken.

2. Taalgebruik vormen


Gebruik actieve werkwoordsvormen, zoals: “ik behaalde”, “organiseerde”, “was verantwoordelijk voor”, “richtte op”, bestuurde”

3. Gebruik een omgekeerde chronologie


Begin met je huidige baan en werk terug in de tijd. Vermeld de naam van je werkgever, met begin- en einddatum, jouw precieze functie met een korte beschrijving en jouw prestaties. Bij je eerste sollicitatie moet je elke (relevante) werkervaring opschrijven, betaald of onbetaald. (Zoals bijbaantjes, buitenschoolse activiteiten, stages)

4. Pas je C.V. aan aan het bedrijf


Werkgevers ontvangen vaak meerdere brieven voor een functie. Zorg er dus voor dat in jouw C.V. goed duidelijk naar voren komt dat je in je vorige banen bijvoorbeeld heel flexibel was, als dat een van de eisen van de nieuwe functie is.

5. Wees eerlijk


Probeer geen 'gaten' in je CV te dichten. Het komt bijna altijd aan het licht dat dat extra half jaartje erbij verzonnen is. Geef desnoods aan dat je een eventueel gat nader kunt uitleggen in een gesprek. Aan de andere kant moet je ook niet te bescheiden zijn. Als jij denkt dat je door je vrijwilligerswerk met kinderen veel geduld hebt gekregen en weet hoe te organiseren, kan je dit gerust opschrijven.

6. Activiteiten tijdens of naast je opleiding


Als je nog maar net van school af komt en dus pas aan het werk bent, besteed dan ook zeker aandacht aan je prestaties naast je opleiding. Organisator van activiteiten, in de jeugdcommissie van de tennisvereniging, penningmeester van de feestcommissie, voorzitter van je studentenvereniging, enz. Daarnaast tellen ook je vorige bijbanen, zoals barman of callcenter agent. Op die manier toon je dat je enthousiast en actief bent, iemand die initiatief durft te nemen en niet stil zit.

7. Maak een duidelijk en overzichtelijk CV


De toekomstige werkgever moet de belangrijke informatie snel kunnen vinden. Hier kun je bijvoorbeeld voor zorgen door aandachtsstreepjes te plaatsen bij het opsommen van je prestaties. Als de werkgever moeite moet doen om jouw CV te lezen, wordt zijn belangstelling alleen maar minder.


8. Spelling en grammatica


Typ- en grammaticale fouten zijn natuurlijk echte boosdoeners en vooral onnodig. Niemand neemt je in dienst als je niet eens je eigen werk kunt controleren. De spellingscontrole op je pc is niet genoeg, lees je C.V. nauwkeurig door en schakel eventueel iemand anders in om fouten op te sporen.

9. Een andere kijk


Het is aan te raden om een vriend of vriendin even een ‘second opinion’ te laten doen. Laat je CV nalezen als je denkt dat het klaar is. Omdat je er zoveel mee bezig bent geweest is het vaak lastig om nog fouten te zien. Je C.V in een dag maken is ook af te raden; kijk er na een paar dagen nog eens naar zodat je zeker weet dat alles in orde is voor je het verstuurt.

10. Referenties


Een goede referentie is heel belangrijk in je C.V. Het geeft je huidige werknemer een beeld van hoe jij functioneerde in je vorige werkomgeving. Benader referenten echter wel eerst voor je hun naam gebruikt, zodat je zeker bent van een positieve referentie. Je kunt het best je huidige werkgever of een docent van je opleiding benaderen. Iemand die weet hoe je op bepaalde situaties reageert en hoe je in een bepaalde werkomgeving functioneert.

 


Voorbeeld C.V.

Curriculum Vitae

Personalia
Naam en voornamen: ------
Roepnaam: ------
Adres: ------
Postcode en woonplaats: ------
Telefoonnummer: ------
Mobiele nummer: ------
E-mail adres: ------
Geboortedatum en geboorteplaats: ------
Burgerlijke staat: ------
Geslacht: ------
Nationaliteit: ------

Opleiding (meest recente opleiding staat bovenaan)
2000 – heden Hogeschool Avans te Breda
Studierichting: ...
Gevolgde vakken: ...
Diploma te behalen in januari 2006
1997 – 2000 Mgr. Frencken College te (plaats)
Opleiding: HAVO
Gevolgde vakken: ...
Diploma behaald in ... (jaar)
1993 – 1997 ABC Scholengemeenschap te (plaats)
Opleiding: MAVO
Gevolgde vakken: ...
Diploma behaald in ... (jaar)

Cursus(sen)
2000 Cursus webdesign bij ...
Diploma behaald: ja/nee

Werkervaring (meest recente werkervaring staat bovenaan)
2000 – heden Bedrijfsnaam
Plaats
Omschrijving van de functie (bijvoorbeeld een bijbaan)
Omschrijving van de werkzaamheden: ...
2000 Bedrijfsnaam
Plaats
Omschrijving van de functie (bijvoorbeeld een
meewerkstage op de afdeling verkoop)
Omschrijving van de werkzaamheden: ...
2000 Bedrijfsnaam:
Plaats:
Omschrijving van de functie: ...
Omschrijving van de werkzaamheden: ...

Overige activiteiten
1998 – heden Naam vereniging
Plaats
Omschrijving van de functie
Omschrijving van de werkzaamheden
Taalvaardigheid Engels
Goed in woord
Voldoende in geschrift
Hobby's Reizen, muziek, lezen en tennis
Hoe schrijf je een sollicitatiebrief?

De sollicitatiebrief moet de werkgever ervan overtuigen dat jij de aangewezen persoon bent voor de betreffende functie. Je motivatie, kwaliteiten en positieve eigenschappen moeten in deze brief duidelijk naar voren komen, zodat de werkgever alleen maar voordelen ziet om jou aan te nemen.

Je zit natuurlijk een beetje vast aan een standaard opmaak, maar verder mag je in je sollicitatiebrief best een beetje wat van jezelf laten zien. Het geeft je wat meer vrijheid dan je C.V., omdat je kunt laten zien dat je je huiswerk hebt gedaan, dat je goed voorbereid bent en wat af weet van het bedrijf en de functie. Jouw brief moet dus de aandacht trekken. Je kunt je onderscheiden van de rest door een duidelijke en interessante brief te schrijven. Hij moet goed ‘leesbaar’ zijn. Hier kun je voor zorgen door onder meer veel actieve werkwoorden te gebruiken en door niet te lange zinnen te maken, maar het gebruik van lange en korte zinnen af te wisselen.

Zorg ervoor dat er geen onduidelijkheden in staan en hanteer een duidelijke structuur. Vergeet ook niet te vermelden hoe je bij de vacature gekomen bent.

Begin niet teveel zinnen met “Ik” en richt je brief aan iemand persoonlijk, mits je zeker bent van het geslacht van de persoon. Ook dat is een reden om vooraf even te bellen.

Maak kopieën van documenten die je meestuurt en als je bijlagen meestuurt, vermeld dit dan altijd even onder aan je brief. ‘P.S.’ Onder aan een brief is af te raden, want als het goed is heb je alles al verteld in je brief.


Samenvattend:

 • Wees voorbereid en weet waar en waarnaar je solliciteert

 • Maak geen fouten, zorg dat je brief leesbaar en interessant is

 • Je brief bevat in ieder geval de volgende elementen: afzender, plaats en datum, geadresseerde, aanhef, reden brief (eerste alinea), motivatie, geschiktheid, afsluiting met handtekening en eventueel bijlage(s)

 • Maak kopieën, richt je brief persoonlijk en voorkom het gebruik van P.S.


Dit is de standaard opbouw van een sollicitatiebrief:

De bovenkant van de brief

Boven aan de sollicitatiebrief staan de adressering, plaatsnaam en datum, het onderwerp en de aanhef.

De opbouw van de brief

De brief bestaat uit drie, vier of maximaal vijf alinea's. Een aantal onderdelen staat bij voorbaat vast. In de eerste alinea vertel je hoe je bij deze functie bent gekomen. Daarna leg je uit op welke welke manier je voldoet aan de functie-eisen (werkervaring en opleiding). In de derde alinea ga je in op je motivatie, waarom je juist deze functie ambieert of waarom je zo graag bij dat bedrijf wilt werken.

Afronding

De brief eindigt met de slotzin, de afsluiting en de vermelding van bijlagen.


Het sollicitatiegesprek voorbereiden

Zoals het gezegde luidt is een goede voorbereiding het halve werk. Bereid je dus goed voor op je sollicitatiegesprek. Als je tijdens het gesprek kunt laten zien dat je wat van het bedrijf afweet, dan laat je hiermee meteen zien dat je zeker interesse hebt. In het jaarverslag en op de site kun je informatie over het bedrijf vinden.
Voor een goede sollicitatie heb je nogal wat informatie nodig. Wil je nog iets meer weten van de functie waarnaar of het bedrijf waarbij je solliciteert, dan mag je best even bellen met het bedrijf. En als je een leuk telefonisch contact hebt gehad, is de kans aanwezig dat men je naam onthoudt.

Je hebt een vacature gevonden, je weet wat de baan inhoudt, wat de gestelde eisen zijn en je hebt er zin in. Nu kun je aan de slag. Je kunt nu de werkgever met een positieve instelling tegemoet treden. Als je dan ook nog goed uitgerust bent zodat je wat alerter en zekerder van jezelf bent, dan zorgt dat ervoor dat je 'op scherp staat'. Neem je eigen verantwoordelijkheid, zorg dat externe factoren geen invloed op je hebben. Schep je eigen kansen en durf (weloverwogen) risico's te nemen. Wees overtuigd van jezelf en je kwaliteiten en denk vanuit de werkgever.


Het sollicitatiegesprek

Oké, je bent goed voorbereid, je bent goed op de hoogte van het bedrijf waar en de functie waarnaar je solliciteert. Je brief is verstuurd. En aan de hand daarvan ben je uitgenodigd voor een gesprek. De laatste horde!

En ook hier geldt uiteraard weer het eeuwenoude cliché: een goede voorbereiding is het halve werk. Je weet natuurlijk nooit de uitkomst van zo'n gesprek, maar je kunt daar zeker wel inbreng in hebben. Een belangrijke rol hierin is jouw voorbereiding. Voorbereiden voor een sollicitatiegesprek houdt vooral in dat je alvast bedenkt wat voor vragen je zou kunnen krijgen. Bedenk daarna de antwoorden die je gaat geven. Zo voorkom je het ‘met-je-mond-vol-tanden-staan gevoel’, wat vaak alleen maar leidt tot onzekerheid van jouw kant.

Vragen die je kunt verwachten:

· Waarom ben je bij je vorige werkgever weggegaan?
· Wat heb je in die periode gedaan? (bij eventuele gaten)
· Ben je niet wat jong/oud voor deze baan?
· Noem vijf positieve of juist negatieve eigenschappen
· Waarom ben jij de juiste persoon voor deze baan? Waarom niet?
· wat wil je verdienen?

· hoe zie je jezelf over 5 jaar?


STAR–methode
De STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat) is een methode die steeds vaker wordt gehanteerd door bedrijven. Als sollicitant kan je worden gevraagd een voorbeeld te noemen van een probleemsituatie bij je vorige werkgever.
Men gaat dan in op de taken en acties die je hebt ondernomen om de situatie op te lossen, en wat het uiteindelijke resultaat was van je inzet.

Waarschijnlijk zit je zelf ook met een aantal vragen tijdens je sollicitatie. Zorg dat je een lijstje hebt gemaakt waarop je voor jezelf duidelijk hebt welke zaken je te weten wilt komen tijdens het gesprek over bijvoorbeeld de inhoud van de baan, de werktijden, doorgroeimogelijkheden e.d. Laat de vragen over het salaris nog even achterwege, wacht hiermee tot aan het einde van het gesprek.

Met een goede voorbereiding kom je zelfverzekerder over en weet je wat er van je wordt verwacht tijdens het gesprek.
Zorg voor nette kleding die past bij de functie, en zorg dat je op tijd vertrekt, haast veroorzaakt onnodige stress!


Eerste indruk
Zoals bekend is de eerste indruk vaak blijvend en dus heel belangrijk. Dit geldt voor zoveel situaties. Je eerste date, je eerste etentje met je schoonmoeder en dus ook je eerste ontmoeting met je nieuwe werkgever. Het is aangetoond dat de eerste paar minuten van een gesprek vaak doorslaggevend zijn voor het wel of niet aannemen van een sollicitant. Je houding, uitstraling en kleding zijn daarbij heel belangrijk. De nodige aandacht aan je uiterlijk besteden is dus niet overbodig. Teveel van iets is ook in deze situatie niet aan te raden. Dus: niet teveel make-up, parfum of sieraden en stem je kleding af op het bedrijf. Uit onderzoek blijkt dat als je jezelf goed kunt presenteren, een werkgever er vaak vanuit gaat dat je ook goed zal presteren.

Nog wat tips
In het begin van het gesprek zal de werkgever proberen je wat op je gemak te stellen. Wacht met gaan zitten tot je een plaats krijgt aangeboden. Hou rekening met je houding; ga rechtop zitten en leg je handen boven tafel. Probeer, hoe moeilijk het vaak ook is, te ontspannen. Gesprekken gaan nu eenmaal beter als de sfeer wat informeler is. Houd je antwoorden zakelijk en kort. Maak oogcontact, dat maakt een eerlijkere indruk dan wegkijken. Als je te maken hebt met verschillende interviewers is het gewenst om ze om de beurt even aan te kijken. Als je even geen antwoord weet, neem dan even de tijd om adem te halen of wat te drinken. Neem aan het einde van het gesprek zelf initiatief om te vertrekken. Overigens mag je best vragen naar het verloop van het gesprek, zodat je zelf ook wat geruster bent.

Samenvattend:

 • Maak een lijst met de vragen die je verwacht en natuurlijk ook de daarbij behorende antwoorden.

 • Maak een lijstje met vragen voor de werkgever

 • Neem je C.V. en je agenda mee

 • Zorg dat je kleding in orde is

 • Is alles wat betreft vervoer geregeld?

 • Onthoud dat de eerste indruk is vaak doorslaggevend is

 • Zorg dat je er verzorgd uitziet en pas je kleding aan op het bedrijf

 • Probeer te ontspannen

 • Let op je houding

 • Hou je antwoorden kort en bondig


Hoe zit het met bijverdienen naast je studie? (Bron: IB Groep)

Bijverdiengrens
Studiefinanciering is bedoeld om de financiële barrière om te studeren zo laag mogelijk te maken. Als je zelf meer dan een bepaald normbedrag bijverdient, gaat de overheid ervan uit dat er geen financiële barrière is en dat je geen financiële hulp nodig hebt om een opleiding te volgen. Dat normbedrag noemen we de bijverdiengrens. Je mocht in 2008 maximaal € 12.916,17 bijverdienen. In 2009 is dat € 13.215,83.
 
Tot wanneer stopzetten?
Weet je nu pas dat je in 2008 meer hebt verdiend dan € 12.916,17? Je hebt nog tot 1 juli 2009 de tijd om met terugwerkende kracht de studiefinanciering over maanden in 2008 te laten intrekken. Zet je studiefinanciering alsnog stop per de eerste dag van de maand waarin je over de bijverdiengrens bent gegaan. Deze actie heeft financiële gevolgen: je moet de studiefinanciering  terugbetalen die je hebt gekregen in de maanden die je met terugwerkende kracht stopzet. Daarnaast kan er ook een schuld ontstaan wegens het onterecht in bezit hebben van de OV-studentenkaart.
Welk inkomen?

Met ingang van het inkomensjaar 2008 kijken we niet langer naar je nettoloon, maar naar je verzamelinkomen. Doe je geen aangifte bij de Belastingdienst? Dan controleren we je belastbaar loon. Het maakt niet uit of je een inkomen uit loondienst of uitkering óf een inkomen uit een eigen bedrijf hebt. Het telt allemaal mee als inkomen. 

Gevolgen te veel bijverdienen

Stel dat je in een kalenderjaar boven de bijverdiengrens komt en je zet je studiefinanciering niet op tijd stop. Wat gebeurt er dan na controle?

 • Het bedrag dat je hebt verdiend boven de bijverdiengrens moet je aan ons terugbetalen. Je hoeft nooit meer terug te betalen dan je aan basisbeurs en aanvullende beurs hebt ontvangen.
 • Voor iedere maand dat je de OV-studentenkaart in bezit had, moet je een bedrag betalen. Voor 2008 is dit € 78,16, voor 2009 € 80,25.
 • Over beide schulden moet je rente betalen. Deze rente loopt vanaf het moment dat we jou een Bericht Studiefinanciering sturen over je bijverdiensten.   
Wat moet je doen?

Verwacht je in 2009 meer dan € 13.215,83 te gaan verdienen?

 • Zet je studiefinanciering stop vóór de maand waarin je boven de bijverdiengrens komt. Neem contact met ons op als je dertig jaar of ouder bent. 
 • Vraag tegelijkertijd weer studiefinanciering aan vanaf 1 januari 2010. 
 • Vergeet niet je OV-studentenkaart in te leveren. Doe dit uiterlijk op de vijfde werkdag van de eerste maand waarin je geen recht meer hebt op studiefinanciering.    
Voorbeeld

Je bereikt in oktober 2009 de bijverdiengrens van € 13.215,83. Dan kun je het beste:

 • per 1 oktober je studiefinanciering stopzetten 
 • je OV-studentenkaart uiterlijk op 7 oktober (de vijfde werkdag) inleveren op het postkantoor
 • per 1 januari 2010 opnieuw studiefinanciering aanvragen.
   
(Bijna) dertig jaar?

Word of ben je in 2009 dertig jaar, neem dan eerst contact met ons op voordat je je studiefinanciering stopzet. Je studiefinanciering stopzetten heeft dan namelijk een vervelend gevolg, omdat je vanaf de maand na je dertigste niet opnieuw studiefinanciering kunt krijgen. 

Bijverdienen in de leenfase

Inkomsten over maanden waarin je alleen nog kon lenen, tellen ook mee voor je bijverdiensten. Ook als je alleen een nullening hebt om de OV-studentenkaart te kunnen gebruiken, moet je je houden aan de bijverdiengrens.

Bron: Informatie Beheer Groep
Minimumlonen (Bron: Ministerie SZW)

En dan, last but not least, het minimumloon. In de onderstaande tabel staan alle bedragen voor je op een rij.

Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2009

Vanaf 1 juli gaat het bruto minimumloon met 1,26 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2009 (in euro's)

Leeftijd

% van het minimumloon

Per maand

Per week

Per dag

23 jaar
en ouder

100

1.398,60

322,75

64,55

22 jaar

85

1.188,80

274,35

54,87

21 jaar

72,5

1.014,00

234,00

46,80

20 jaar

61,5

860,15

198,50

39,70

19 jaar

52,5

734,25

169,45

33,89

18 jaar

45,5

636,35

146,85

29,37

17 jaar

39,5

552,45

127,50

25,50

16 jaar

34,5

482,50

111,35

22,27

15 jaar

30

419,60

96,85

19,37

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.

Bron: Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid

CV plaatsen

Plaats nu gratis je CV bij Nationale Vacaturebank en word gevonden door werkgevers.

CV plaatsen >

Nieuwe vacatures

Ontvang nieuwe vacatures per e-mail! Schrijf u in voor de vacature-alert.

 


We maken gebruik van cookies om uw ervaring op de site te verbeteren. Doorgaan houdt in dat u akkoord gaat met het gebruik van onze cookies. Meer informatie